TRE  PERUSTEET

Koulutuspäivän aikana tutustutaan monipuolisesti TRE-menetelmään ja sen käyttöalueisiin.

Kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia, joiden avulla perehdytään TRE:n kehotietoisuutta lisäävään vaikutukseen erilaisissa stressitiloissa.

Luennoilla käsitellään TRE:n taustaa sekä stressin ja neurogeenisen värinän vaikutusreittejä kehossa (lihaksistossa ja hermostoissa).

Käytännön harjoituksin opetellaan neurogeenistä värinää aktivoivat lihasliikkeet. Tämä värinän kokeminen onkin koulutuksen pääteema, koska se on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi sisäistää TRE:n tuomat hyödyt.

David Berceli kertoo (netin välityksellä) omaan kokemukseensa perustuvan näkemyksensä turvallisesta toipumisesta jännityksistä ja traumoista .

Koulutuspäivä on myös osa David Bercelin sertifiointiin tähtäävää TRE-ohjaajakoulutuskokonaisuutta.

Kouluttajina toimivat mm.:

Johanna Ijäs, Vaativan erityistason psykoterapeutti

Petri Ijäs, Fysioterapeutti

Edward Stigzelius, KTM

Ilmoittaudu tästä

TRE PERUSTEET (1)

Koulutuspäivän aikana tutustutaan monipuolisesti TRE-menetelmään ja sen käyttöalueisiin.

Kurssi sisältää luentoja ja harjoituksia, joiden avulla perehdytään

TRE:n kehotietoisuutta lisäävään vaikutukseen erilaisissa stressitiloissa.

Luennoilla käsitellään TRE:n taustaa sekä stressin ja neurogeenisen värinän vaikutusreittejä kehossa (lihaksistossa ja hermostoissa).

Käytännön harjoituksin opetellaan neurogeenistä värinää aktivoivat lihasliikkeet. Tämä värinän kokeminen onkin koulutuksen pääteema, koska se on osoittautunut tehokkaimmaksi tavaksi sisäistää TRE:n tuomat hyödyt.

David Berceli kertoo (netin välityksellä) hänen näkemyksensä turvallisesta toipumisesta jännityksistä ja traumoista oman kokemuksensa mukaan.

Koulutuspäivä on osa David Bercelin sertifiointiin tähtäävää 4-päiväistä ohjaajakoulutuskokonaisuutta.

Kouluttajina toimivat:

Johanna Ijäs

Vaativan erityistason psykoterapeutti

Petri Ijäs

Fysioterapeutti

Edward Stigzelius

TRE JATKO (2)

Koulutuspäivän aikana syvennetään TRE-menetelmän tuntemusta ja käydään läpi osallistujien kokemuksia ja kysymyksiä omaan harjoitteluun liittyen.

Harjoitellaan myös ohjaajana toimimista pari- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

David Berceli on läsnä (netin välityksellä), jolle osallistujat voivat osoittaa kysymykset omista kokemuksista.

Koulutuspäivä on osa David Bercelin sertifiointiin tähtäävää 4-päiväistä ohjaajakoulutuskokonaisuutta.