TRE – Tension Releasing Exercises

Kyse on täysin uudenlaisesta — tai kukaties ikivanhasta — keinosta kroonisten jännitysten purkamiseksi ja sisäisen rauhan ja tyyneyden palauttamiseksi. TRE ei perustu rentoutumisharjoituksiin, vaan ihmisen biologisen itsesuojelukyvyn hyödyntämiseen.

Toimiessaan 80-luvun lopulta saakka kriisityössä Lähi-idän ja Afrikan sodissa Berceli – Äiti Teresan pitkäaikainen työtoveri – pani merkille, että kranaatin tai pommin räjähtäessä ihminen kumartuu vaistomaisesti useimpien nisäkkäiden tavoin eteenpäin kohti sikiösentoa kuin suojellakseen kehon etupuolella olevia arimpia elimiään. Tähän liittyvät jännitykset eivät kuitenkaan aina purkaudu täysin, vaan voivat jäädä tavaksi, koska ihminen käsittelee traumaattisia tai vaikeita tunteita toisin kuin muita. Berceli on viiden vuoden kokeilujen kautta kehittänyt TRE- menetelmän tällaisten jäännösjännitysten purkamiseksi.

Keskeisessä asemassa on lonkan koukistajalihasten krooninen jännitys, johon keho saattaa reagoida jännittämällä vastavuoroisesti samanaikaisesti selkälihaksia. Tuloksena voi olla krooninen selkäkipu, joka saattaa mm. johtaa ennenaikaiseen sairaseläkkeelle siirtymiseen tai olla esteenä nyt kansantaloudessa tavoitellulle työuran pidentämiselle. Monet TRE:n käyttäjät kertovatkin vapautuneensa juuri selkäkivuista. Katso tarkemmin www.traumaprevention.com

Lue myös TRE:stä YLE  TV2-Akuutti ohjelman sivustolta.

Katso video, joka on kuvattu talvella 2010 Suomessa YLE TV2:n toimesta.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KnsUKgy93YU&feature=player_embedded[/youtube]