MBB Liikkeenjohdossa.

Mitä tarvitsemme kun tilanne näyttää ahdistavalta ja uhat lähestyvät (tai ovat jo tulossa ovista ja ikkunoista)?

Vastauksia on varmaan monta, mutta eniten kaipaamme todennäköisesti ideoita. Missä nämä ideat sitten ovat kun niitä tarvitaan? Ideat ja ehdotukset, jotka ensin poikivat uskoa tulevaan ja myöhemmin kaivattua kassavirtaa ovat tervetulleita.

Ideat ovat olemassa, mutta ne ovat piilossa ja siten meidän ulottumattomissa. Poukkoilevat ajatukset ja jännitteet estävät meitä ideoiden tuottamisesta. Vaarana on puskeminen, turtuminen ja lopulta lamaantuminen. Apu löytyy MBB Mind-Body-Bridging menetelmästä, joka soveltaa neurotiedettä ja on kehitetty yksinkertaiseksi käyttää.

Tulokset

Otetaan ensin lyhyen aikavälin tulokset.
Ensimmäiseksi huomaatataan omien reaktioiden muutosta ns.haastellisissa tilanteissa. Sukeltaminen epätoivoon ja ja sieltä pikanousu tiuskuun ja vihaan ei tee hyvää toiminnalle, eikä etenkään terveydelle. Tästä on olemassa jo paljon näyttöä. Ilmiötä voi kuvata yhdellä sanalla – stressi.

Pidemmällä aikavälillä alkaa luonteva toiminta tuottaa tulosta monella tasolla. Tällä tapaa toimiminen, kehomieliyhteyden tiedostaminen, ruokkii itsensä hyvillä tuloksilla. Asia voidaan konkretisoida kykyymme ratkaista ongelmallisia tilanteita tai tehtäviä. Resurssimme stressaantuneina on murto-osa verrattuna luontevaan tilan resursseihin. Pääkysymys onkin: miten vähentää stressiä helposti ja nopeasti (etenkin jos se iskee nopeasti ja yllättävästi)?

Psykofysiologinen totuus ajatuksiemme rakenteesta ja mm. niitten dualistisesta luonteesta ovat tärkeitä seikkoja stressaavien ajatusten ymmärtämisessä. Tosin tärkeämpää on päästä eroon kielteisten ajatuksien haittavaikutuksista. Myös kielteiset ajatukset ovat luonnollisia, oleellista on tunnistaa milloin niillä on haittavaikutuksia.

MBB:n soveltaminen vahvistaa kehomieliyhteyden ja säilyttää toimintakyvymme. Tuloksia onkin mahdotonta pitää loitolla.

Mistä sitten on kyse?
MBB:ssä keskeistä on tekeminen. Helppojen ja arkipäivän rutiineihin sopivat kehomielitiedostamis harjoitukset eivät vie aikaa. Teorioihin (jotka ovat vankasti tieteessä) voi tutustua tarkemmin kun toimintatapa on luonteva ja vapaa.

Liiketoimintaan suunniteltuja MBB harjoitteita, kuten esim. vanha tuttu ja turvallinen ratsu SWOT, on kehitetty liikemailmassa ja käytännössä koettu.

MBB:n pääkehittäjä Stanley H. Block on tiedemies, psykoanalyytikko ja psykiatri, joka on kiinnostunut käytännön tuloksista. Tästä on tuloksena mm. itseopiskelukirja. Yliopistoissa tehtävät tutkimukset Yhdysvaltojen hallituksen myöntämillä määrärahoilla on osoitus kiinnostuksesta menetelmää kohti.

Miten päästä alkuun?
Koska MBB:ssä tulokset tulee tekemällä on parasta tutustua menetelmään kokeilemalla sitä käytännössä. Tähän on mahdollisuus torstaina 17.11.11 klo 2000-2130. Valitse jokin ongelmistasi (jota et tarvitse kertoa kenellekään, ellet halua) ja klikkaa itsesi MBB Webinariin (maksuton).