Selfhelp ja MBB koulutuksen tavoitteet ja rakenne

Selfhelp

Ensimmäinen vaihtoehto voi olla oma-apu, hanki Stanley H. Block M.D. Mind-Body-Bridging kirja, joko Come To Your Senses tai Mind-Body-Bridging Workbook for Stress (AdLibris, Amazon). Jos haluat henkilökohtaista opastusta lue lisää.

Opastuksen/Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen aikana lisätään käytännön harjoituksin tietoisuutta kehon ja mielen toiminnasta. Tekemisen kautta päästään tuloksiin, jotka ovat mm. itsetuhoisten ajatuksien vaimentaminen ja niiden haittavaikutusten poistaminen, kehojännitysten tunnistaminen ja rentouttaminen. Toisin sanoen vapaudumme toimimaan vapaasti kaikissa tilanteissa. Emme enää ole kielteisten ajatusten vankeja. Opimme miten stressi, pelko ja ajatukset aktivoivat sympaattista hermostoamme aiheuttaen mm. jännitystä kehossa, kipuja, unettomuutta, ahdistusta, suorittamisen pakkoa  ja masennusoireita.

Yksinkertaisten ja helppojen aistiharjoitusten (tunne, kuulo, näkö, maku, haju) avulla hallitsemme kielteistä toimintaamme. Harjoitteet ovat suunniteltu helpoiksi myös sen takia, että niitä voisi käyttää ns. haastellisissa tilanteissa. Lopulta toiminta on automaattista, osa luontevaa tapaamme olla.

Koska harjoitteet ovat niin vaivattomia yhdistää mihin tahansa toimintaan, soveltuu MBB  kiireiseenkiin aikatauluun.

MBB on sovellettua neurotiedettä ja mittavat tutkimukset osoittavat sen toimivuuden. Tausta on aivotutkimuksessa, jonka avulla on pystytty kuvaamaan mitä tapahtuu aivoissamme ja kehossamme eri tilanteissa. Tutkimukset osoittavat missä tilassa kehossamme paraneminen tapahtuu. Mutta, mutta… oleellisinta on miten tämä onnistuu käytännössä ja siihen on MBB:n kehittäjä Stanley Block MD, sijoittanut valtaosan panostuksestaan.

Rakenne

Kerran viikossa teemme yhteisiä harjoituksia Skypen kautta ja syvennämme osaamista. Tähän menee 1 -1,5 h. Useimmiten huomaamme muutosta heti ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Viikon aikana on tehtäviä joka päivälle, jotka eivät siis vie aikaa juuri ollenkaan.

Tapaamisia (netissä) on minimissään viisi ja enintään kymmenen. Käymme läpi kokemuksia ja seuraamme numeerisella skaalalla muutosta.

MBB:ssä EI analysoida mitään, emme paljasta ajatuksiamme (ellemme halua). Keskitymme aistiemme tietoisuuden lisäämiseen. Luotamme kehon ja mielen luontaiseen paranemismekanismiin.

OgenzaOnline

Sovellamme Ogenzaonline sovellusta, joka auttaa meitä mm. harjoitusten tekemisessä ja elämänlaadun seuraamisessa.

Lopuksi

Kun nyt olet lukenut tämän ylläolevan tekstin MBB:stä ja pohdit ajatuksissasi toimiikohan tämä MBB sinun kohdalla, havannoi samalla kehotuntemuksiasi. Huomaatko jossain jänitettä tai tuntemuksia? Ajatuksesi on joko vapaa tai “järjestelmän” vangitsema. Kutsun sinut kokeilemaan lisää.

Edd :)