Haluatko vielä nauttia liikumisen ilosta?

Meidän tapaa käyttää kehoamme (mm. istumalla paljon tai harjoittelemalla toispuoleisesti) johtaa kehon rappeutumiseen. Gray Cook on ryhmänsä kanssa kehittänyt funktionaalisen mittauksen (FMS=Functional Movement Screen), jolla alle puolessa tunnissa havainnoidaan kehon epäsymmetrian lisäksi ovatko heikkoudet liikkuvuudessa, staattisessa vai dynaamisessa kehon hallinnassa tai voimassa.

Kyse on järjestelmästä, joka alkaa yllä mainitulla FMS mittauksella ja etenee korjaavien liikkeiden avustuksella pisteeseen, jossa keho ei ole kovankaan harjoittelun rasituksena altis loukkaantumiselle. FMS:ään luottaa tänään huippu-urheilijoita ja -joukkueita ympäri maailmaa.

Huippu-urheilijat tai kehoa työssään käyttävät loukkaantuvat useimmiten koska he lisäävät voimaharjoittelua epäsymmetriseen  kehoon. Tämä johtaa rasitukseen kunnes vamma pysäyttää harjoittelun.

Tärkeätä harjoittelun suunnittelussa on ymmärtää symmetrisen liikkuvuuden ja kehon hallinnan merkitystä voiman tuottoon ja kestävyyteen.

Alkuun pääsee mittaamalla nykytilanne seitsemällä liikkellä. Seuraavaksi FMS järjestelmän avulla ohjaaja antaa korjaavat liikkeet. Asiakas saa harjoitteet omalla tunnuksella netissä.

Lue suomalaisen urheilijan hyödystä Eiran Sairaalan asiakaslehdestä Syksy 2012 (sivu 3) tai yleisesti asiasta FMS:n kotisivulta.